Warunki

TECHNICZNE WARUNKI WYNAJMU


TEREN

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, dlatego teren pod nasze urządzenia powinien zostać oczyszczony ze wszelkich przedmiotów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowników lub mogą spowodować uszkodzenie urządzenia (jak np. ostre kamienie, szkło, druty, blachy). Niewskazane jest również rozstawianie urządzeń na nierównej powierzchni, dlatego Organizator imprezy powinien zadbać, by teren na którym będzie rozstawiony sprzęt był równy i płaski (spadek maksymalny w granicach 4-5 stopni). Najlepszym podłożem do montażu urządzeń jest trawa. Oczywiście istnieje możliwość montażu również na innych nawierzchniach za pomocą kołków rozporowych, jednak bezwzględnie Organizator musi poinformować o rodzaju nawierzchni przed podpisaniem zamówienia. Ze względów bezpieczeństwa nie można ustawiać urządzeń pod liniami wysokiego napięcia. Teren w odległości 1m dookoła urządzenia powinien być wolny. Istnieje możliwość montażu urządzeń w pomieszczeniach zamkniętych.

 

PRĄD

Większość naszych atrakcji wymaga stałego dostępu do prądu. W tej sytuacji Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia wystarczającej ilości energii elektrycznej, która gwarantować będzie ciągłość pracy dmuchaw i innych urządzeń elektrycznych. Ponadto Organizator imprezy zobowiązany jest poinformować o odległości do źródła prądu (standardowo ekipa przygotowana jest na odległość do 40m) i każdym rozproszeniu urządzeń w terenie. W miejscach bez dostępu do prądy można wspomagać się agregatami prądotwórczymi.

 

TRANSPORT

Gwarantujemy darmowy transport w promieniu 150km od siedziby firmy przy zamówieniach na kwotę minimum 3000,00 zł. W pozostałych przypadkach koszt transportu wyliczany jest indywidualnie, w zależności od odległości oraz kwoty zamówienia. Ze względu na wagę urządzeń wymagane jest udostępnienie dojazdu do miejsca rozłożenia urządzeń.

 

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚCI

Rezerwacja urządzeń w danym terminie odbywa się na podstawie druku zamówienia oraz wpłaty zaliczki. Złożenie druku zamówienia bez wpłaty zaliczki nie jest wiążące i nie gwarantuje wykonania usługi. Kwota zaliczki ustalona jest na 40% całkowitej kwoty wynajmu. Wpłata zaliczki gwarantuje realizację zamówienia w danym terminie. Pozostała kwota płatna jest na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

W druku zamówienia należy wskazać: termin planowanej imprezy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia imprezy, dokładny adres imprezy ze wskazówkami dojazdu, rodzaj wynajmowanych urządzań, rodzaj nawierzchni na jakiej będą usytuowane urządzenia, odległość do źródła prądu, telefon do osoby reprezentującej Organizatora imprezy, dane rejestrowe firmy.

Przy rezygnacji z zamówienia w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem imprezy Zamawiający ponosi pełne koszty usługi. Przy rezygnacji w terminie dłuższym niż 7 dni przed terminem imprezy Zamawiający ponosi koszty do wysokości wpłaconej zaliczki. Warunki pogodowe nie są podstawą do odstąpienia od umowy.

Do cen należy doliczyć ewentualne koszt transportu. Przedsiębiorca podmiotowo zwolniony z podatku VAT. Zwolnienie z VAT art. 113 ust. 1

 

OBSŁUGA I MONTAŻ

Organizator imprezy ma obowiązek wskazać godzinę, na którą sprzęt musi być gotowy do użytkowania. Obsługa zjawia się na miejscu imprezy odpowiednio wcześniej, by rozłożyć urządzenia i przygotować je do bezpiecznego użytkowania. Czas montażu zależny jest od ilości wynajmowanych urządzeń, podłoża oraz warunków atmosferycznych. Przy bardzo złych warunkach atmosferycznych (np. silnie wiejący wiatr, burza) montaż może zostać wstrzymany. Organizator ma obowiązek na czas montażu zapewnić dostęp do źródła prądu niezbędnego do rozłożenia urządzeń. Przy zamówieniu jednego urządzenia organizator zapewni osobę do pomocy przy rozkładaniu i składaniu atrakcji lub opłaci dodatkową pomoc techniczną w kwocie 200,00 zł. Posiadamy aktualne ubezpieczenia OC oraz atesty na urządzenia. Obsługa dba o to, by na urządzeniu nie bawiło się jednocześnie zbyt wiele osób.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Obsługa odpowiedzialna jest za montaż i demontaż urządzeń oraz nadzór nad osobami bawiącymi się. Obsługa ma możliwość ograniczenia ilości osób bawiących się jednocześnie do wskazań w instrukcji producenta. Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za zachowanie osób uczestniczących w imprezie i wynikające z tego skutki. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo obsługi oraz urządzeń. Przy dużych imprezach warto pomyśleć o dodatkowej osobie z ochrony, która w przypadku zagrożenia mogłaby prowadzić interwencję. Przy imprezach o dużej skali urządzenia są w znacznym stopniu oblegane, co wiąże się z rozmaitymi niebezpieczeństwami.

 

DNI MIASTA, PARAFIADY, FESTYNY

Istnieje możliwość współpracy w zakresie organizacji różnorodnych imprez plenerowych w trzech wariantach:

 

Wariant I: Bezpłatny wstęp dla bawiących się osób.

Organizator imprezy opłaca czas pracy urządzań, osoby bawiące się nie ponoszą dodatkowych kosztów.
Płatnik: Organizator

 

Wariant II: Pół płatny wstęp dla bawiących się osób.

Organizator imprezy częściowo opłaca czas pracy urządzań, a osoby bawiące się dopłacają niewielkie sumy za zabawę.
Płatnik: Organizator / Rodzic, Dziecko

 

Wariant III: Płatny wstęp dla bawiących się osób.

Organizator imprezy nie opłaca czasu pracy urządzań, osoby bawiące się płacą za czas zabawy na urządzeniach.
Płatnik: Rodzic, Dziecko

 

Przy wariancie II i III Organizator może otrzymać honorarium za udostępnienie miejsca pod urządzenia. Sposób rozliczenia jest w pełni negocjowalny (prowizja, ryczałt, darmowy wynajem na imprezy wewnętrzne/zamknięte).

 

Propozycje cenowe wynajmu:

Dmuchana zjeżdżalnia – 5 zł / 5 minut
Dmuchany zamek – 5 zł / 5 minut
Dmuchany tor przeszkód – 5 zł / 5 minut
Kule Wodne Waterball – 10 zł / 7 minut
Kula Sferyczna ZORBA – 20 zł / zjazd
Wata cukrowa mała/średnia/duża – 4 zł / 5 zł / 6 zł
Popcorn mały/średni/duży – 4 zł / 5 zł / 6 zł